Dünyada ve Türkiye’de Homeopati Kullanımı

Homeopati, kurucusu Dr. Samuel Hahnemann tarafından 17. yüzyılın sonlarında bulunduktan sonra tüm dünyada büyük bir kullanıcı tarafından güvenle kullanılmaya devam etmektedir. Bu yazımızda homeopatinin dünyada ki diğer ülkeler ve ülkemiz Türkiye’de ki homeopati kullanımına ait bilgileri paylaşacağız…

Dünyada Homeopati Kullanımı

Tüm dünyada 200 milyondan fazla insanın homeopati tedavisi kullandığı bilinmektedir. En yaygın olarak kullanılan ülkeler arasında Hindistan gelmektedir…

Hindistan ve Homeopati

Hindistan, homeopatinin çok yaygın olarak kullanıldığı bir ülke olarak her zaman ön sırada yer almaktadır. Bu konuda daha kesin bilgiler vermek amacıyla 2019 yılından yapılan bir araştırmada (1) şu bilgiler elde edilmiştir;

Hindistan’ daki morbidite eğilimleri ve hastalar tarafından aranan tedavi yöntemlerini değerlendirmek amacıyla yapılan anketler ve makalelerin bir literatür taraması yapılmıştır ve bu çalışma sonucunda Hindistan’da homeopati halk sağlığı alanında iyi temsil edilmektedir ve AYUSH (Ayurveda, Yoga ve Naturopati, Unani, Siddha ve Homeopati) hizmetleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Homeopati sağlık merkezleri, AYUSH için toplamın %31’ini oluşturmaktadır. Ulusal bir sağlık yükü olarak kabul edilen 10 hastalıktan yedisi, homeopati sağlık merkezlerinde en sık bildirilen hastalıklar kategorisinde yer almaktadır. Akademik homeopati enstitüleri, toplam öğrenci alımı sırasıyla 13.658 ve 32.256 olan AYUSH kolejlerinin %35.8’ini oluşturmaktadır.

Homeopati uygulayıcıları, AYUSH toplamının %37’sini oluşturmaktadır. Homeopati birimleri, allopati birimlerinin sayısının 1/19’unu oluştururmaktadır.

Sonuç olarak, Homeopati hizmetleri, mümkün olan her yerde tam olarak kullanılıyor ve böylece devlet tarafından işletilen sağlıklı yaşam merkezlerinde hasta yükünü paylaşıyor. Daha fazla homeopatik uygulayıcının Hindistan’da sağlık hizmeti sunumuna önemli ölçüde katkıda bulunma potansiyeli vardır.

Hindistan’daki homoepatinin gelişimi ve kayıtlı homeopat sayısı ile ilgili bir başka çalışma (2) ise 2010 yılına ait ve bu makalede şunlar yazmaktadır;

Homeopati, 19. yüzyılın başlarında Hindistan’da tanıtıldı. İlk başta Bengal’de gelişti ve daha sonra tüm Hindistan’a yayıldı. Başlangıçta, sistem sivil ve askeri hizmetlerde ve diğerlerinde amatörler tarafından kapsamlı bir şekilde uygulandı. Mahendra Lal Sircar, homeopatik bir doktor olan ilk Hintli idi. Bir dizi allopatik doktor, Sircar’ın liderliğini takiben homeopatik uygulamaya başladı. İlk homeopatik tıp fakültesi olan ‘Kalküta Homeopatik Tıp Koleji’ 1881’de kuruldu. Bu kurum, Hindistan’da homeopatinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstlendi. 1973’te Hindistan Hükümeti homeopatiyi ulusal tıp sistemlerinden biri olarak kabul etti ve eğitimini ve uygulamasını düzenlemek için Merkez Homeopati Konseyi’ni (CCH) kurdu. Şimdi, Hindistan’da sadece nitelikli kayıtlı homeopatiler homeopati uygulayabilir. Şu anda Hindistan’da homeopati, allopati ve Ayurveda’dan sonra üçüncü en popüler tıbbi tedavi yöntemidir. Şu anda 200.000’den fazla kayıtlı homeopatik doktor var ve her yıl yaklaşık 12.000 kişi daha ekleniyor.

Vermiş olduğumuz 10’ar yıl arayla iki makalede homeopatinin gün geçtikçe Hindistan’da daha popüler olduğunu göstermektedir.

Avrupa ve Homeopati

Homeopati ilk olarak Almanya’da başladı ve daha sonra İngiltere’de okulların kurulmasıyla Avrupa’daki serüvenine devam etti. Gelmiş olduğumuz bu noktada ise bugün her dört Avrupa’lıdan üçü homeopatiyi biliyor ve bunların %29’u sağlık bakımı için homeopatiyi tercih ediyor…

Son veriler ışığında Avrupa’da ki homeopati kullanımı (3)…

Kişi başına ortalama veya ortalamanın üzerinde homeopatik reçete yazan ülkeler arasında Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Litvanya ve Polonya bulunmaktadır.

Dört Avrupalıdan üçü homeopati hakkında bilgi sahibidir ve bunların %29’u bunu sağlık hizmetleri için kullanmaktadır ( Avrupa Komisyonu çalışması 1997) – bu, AB 15’te homeopatik tıbbi ürünler kullanan 100 milyon Avrupa vatandaşıydı.

ESS 2014 anket verileri, AB nüfusunun %7,6’sının (yaklaşık 40 milyon vatandaş) son on iki ayda homeopati kullandığını doğrulamaktadır – daha yüksek kullanıcı oranına sahip ülkeler arasında Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika ve Litvanya bulunmaktadır.

Son piyasa verileri

  • Almanların %94’ü homeopatik ilaçları duymuş ve %56’sı kullanmıştır (Kantar TNS 2018)
  • İtalyanların %80’den fazlası homeopatiyi biliyor ve %16’sı yılda en az bir kez kullanıyor (EMG Acqua 2016, 2018)
  • Fransızların %77’si homeopatiyi kullanmış ve %69’u ona güvenmiştir, %40’ı 10 yıldan fazla süredir kullanmıştır (Boiron, IPSOS)
  • İspanyolların %65’i homeopatiyi duymuştur ve %33’ü kullanmıştır, %27’si ara sıra veya düzenli olarak; (Revista Medica de Homeopatia 2012)
  • Belçikalı hanelerin %69’u homeopatik ilaç kullanıyor. (Boiron 2013)
  • Avusturyalıların %62’si homeopatik ilaçlar kullandı (GfK, 2018)
  • İngiliz nüfusunun %80’i homeopatinin farkındadır ve %15’i bunu kullanmıştır (British Homeopatik Derneği 2015).

Amerika ve Homeopati

Amerikalılar tarafından tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarının kullanımına ilişkin kapsamlı bir anketi içeren 2012 Ulusal Sağlık Mülakat Anketine göre, bir önceki yıl tahmini 5 milyon yetişkin ve 1 milyon çocuk homeopati kullanmıştır. 2012 araştırması ayrıca, çocukların yaklaşık yüzde 1,8’inin homeopati kullanmasına rağmen, çocukların yalnızca yüzde 0,2’sinin bir homeopatik pratisyen hekime gittiğini bildirdi. Bu anketten elde edilen 2016 tarihli bir veri analizi, homeopatik ürünler kullanan çoğu yetişkinin bunları soğuk algınlığı ve kas-iskelet ağrısı için kendi kendine reçete ettiğini göstermektedir.

Homeopatik ürünler pazar büyüklüğünün 2030 yılına kadar yaklaşık 19,7 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor ve büyümeyi 2021 ila 2030 tahmin dönemi boyunca %12,3’lük bir büyüme bekleniyor.(4)

Türkiye’de Homeopati

Bugün sosyal medya araçlarının vermiş olduğu erişim imkanı ile çok daha geniş kitlelere ulaşan Homeopati, Türkiye’deki serüvenine Dr. Johann Martin Honigberger aracılığıyla yayılmaya başlamıştır. İlk defa 1816 yılında İstanbul’a gelen Dr. Johann Martin, 1 yıl sonra ise Tokat Valisinin emrine doktor olarak girmiştir.(5). 1830’lu yıllarda Avrupa’da bulunurken tanışmış olduğu homeopatinin kurucusu Dr. Samuel Hahnemann’ın öğrencisi olmuştur ve bu sayede homeopatinin Asya ülkelerinde ki yayılımı konusunda kendisinin önemli bir yeri bulunmaktadır.

Homeopatinin Avrupa’daki yayılımının ilk zamanlarında Türkiye, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu olarak tanışmış olsakta, o zamanlardan sonra büyük bir sessizliğe bürünmüştür ve mevcut kaynaklar ışığında ülkemizde 1998 yılına kadar Homeopati çalışması yapılmamıştır. Homeopati ile tanışan Türk doktorlar, yurt dışına gidip eğitim olarak homeopat olup Türkiye’de çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bu kapsamda Türkiye’de homeopatinin yayılması için dernekler kurarak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek için bir çok dernek kurulmuştur.

Türkiye’de Homeopati Dernekleri

Türkiye’de ki ilk homeopati derneği 2003 yılında kurulan Klasik Homeopati Derneği olmuştur.

Daha sonra, Türkiye’de homeopatinin yaygınlaşmasını sağlamak, homeopati uzmanı yetiştirmek, homeopatik danışmanlık hizmeti vermek, proje ve araştırmalar yapmak üzere 2008 yılında Homeopati Derneği adında bir başka dernek İstanbul’da kurulmuştur.

2010 yılında ise Ankara’da Veteriner Homöopati adıyla kurulan derneğimizin amacı, Homöopatik yaklaşım içerisinde, hasta ve sağlıklı hayvanların bakım kalitesini yükseltmek, Homeopati konusu ile ilgili bilimsel ve sosyal gelişmeleri izlemek, Homeopatik tedaviye yönelik çalışma ve araştırmalar yapmak, Veteriner Homeopati alanındaki her türlü gelişmeye yardımcı olmak, ülkemizdeki Veteriner Homeopati’nin daha bilimsel ve dünya ölçütlerinde yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

2011 yılında ise Organon Homeopati Derneği 17 Şubat 2011 tarihinde kurulmuş ve 35.054.154 kütük numarası ile faaliyete geçmiştir. Derneğimizin merkezi İzmir olup, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Amacımız Klasik Homeopati Felsefesinin yaygınlaşması, bu konuda eğitim vermek, Homeopati uzmanları yetiştirmek, tedavi ve danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

2013 yılında ise Uluslararası Homeopati Derneği 11/09/2013 tarihinde Ankara’da eczacı, hekim ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri işbirliği ile Homeopatinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve eğitimlerinin planlanması amacı ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

2014 yılında ise Homeopatik Tıp Derneği,  Homeopati alanında uzman olan ya da eğitim almakta olan bir grup hekim, eczacı ve diş hekimi tarafından, Türkiye’de medikal alanda homeopatinin yaygınlaşmasını sağlamak, tıp doktoru, diş tabibi, eczacı veya veteriner olan homeopati uzmanı yetiştirmek, homeopati alanında tedavi hizmeti vermek ve araştırmalar yapmak amacı ile kurulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye’de Homeopati İçin Yasal Düzenlemeler

  • 2011 Nisanda çıkan 6225 sayılı yasa ile Türkiye’de tamamlayıcı tıp serbest bırakılmış ancak yalnızca doktorların uygulayıcı olmasına izin verilmiştir.
  • 6197 sayılı yasada eczacıların, homeopatik ilaçları satması ve danışmanlık yapması için önü açılmıştır. Bunun yanı sıra İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun homeopatik ilaçların ruhsatını verebilmesi sağlanmıştır.
  • 27 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde Homeopati tanımlanmış uygulamaya yetkili personel tanımlanmıştır.

Dernek çalışmaları ve yasal düzenlemeler haricinde, ülkemizde homeopat olarak çalışmalar yapan ve hasta bakan doktorların artması ve sosyal medyanın etkisi sayesinde, her geçen gün homeopatiye ilgi artmakta ve homeopati sayesinde alının güzel tedavi sonuçları ile homeopatinin etkinliği Türkiye’de giderek bilinir hale gelmektedir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir