Elektrokardiyografi
Buradasınız: Anasayfa / Elektrokardiyografi

Elektrokardiyografi

Kalbin elektriksel aktivitesinin cilde yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile kağıt üzerine yazdırılması işlemine elektrokardiyografi yahut kısaca EKG denir. EKG'nin elde edilebilmesi için hastanın el ve ayak bileklerine ikişer adet ve göğsünün üzerine altı adet olmak üzere standart EKG'de toplamda 10 adet elektrot yapıştırılmaktadır. 

Elektrokardiyografi-nedir

 

Kalbin elektriksel harita­sının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şek­li hakkında bilgi edinile bili­nir.

EKG cihazının kayıt­larına elektrokardiyogram denir.
EKG de her kalp atımı­nın karşılığı olan P,Q,R,S,T,U dalgalarından oluşmuş bir kompleks görülür. Bu dalgalardaki değişik­likler, bu düzenli dalgalardan farklı dalgaların görülmesi, dalgalar arasındaki sürelerdeki değişmeler doktorlara kalp hasta­lığı hakkında ipuçları verir­ler.
P dalgası:Atriyal aktivasyonunun yarattığı elektrik kuvvetleri­ni gösterir ve P dalgasının başlangıcından bitişine dek olan aralı­ğı ölçer.
PR aralığı:Atriyal depolarizasyonun başlangıcın­dan ventriküler depolarizasyonun başlangıcına dek geçen ile­tim zamanını gösterir. P dalgasının başlangı­cından QRS kompleksinin ilk defleksiyonuna ka­dar olan aralıkta en uzun PR ölçülür.
QRS Süresi:Ventriküler aktivas­yonun süresini gösterir.QRS kompleksinin başlangıcından sonuna kadar saniyeyle öl­çülür.
QT Aralığı:Ventriküler sistolün top­lam süresini gösterir.QRS kompleksinin başlan­gıcından T dalgasının sonuna kadar saniye cinsinden ölçülür.
ST Segmenti: Ventriküler depo­larizasyonun bitmesi ile repolarizasyonun(T dalgası) başlaması arasındaki ara­lığı gösterir.
T Dalgası: Ventriküler repolarizasyon tarafından oluş­turulan elektrik kuvvetleri gösterir.
U Dalgası:Tartışmalı ventrikül kasında­ki ardpotansiyeller yada purkinje liflerin repolarizasyonunu göste­rir.

 


Elektrokardiyografi İle Neler Anlaşılabilir?
Düzgün ve doğru bir şekilde çekilen EKG ile kalpteki yapısal ve doğumsal sorunlar (kalbin yeri, konumu, büyüklüğü, deliklerin varlığı, kapak ve damarsal sorunlar, odacık problemleri, kalp kasına ait sorunlar), metabolik, hormonal ve bazı kalıtsal hastalıklar, kalp kasına veya zarına ait sorunlar, kalbi besleyen damarlara ait tıkanıklıkların yeri, bazı sistemik hastalıklar ve enfeksiyonlar, vücuttaki iyon dengesine ait önemli problemler, kullanılan ilaçların yan etkilerine ait kalpte olan etkilenmeler ve genetik ritim bozukluklarına ait önemli ipuçlarına ait bilgiler elde edilebilir. Sadece kağıt EKG değerlendirilerek bile tanı konulabilen birçok klinik durum ve hastalık mevcuttur.

Randevu Talebi İçin Bizi Arayabilirsiniz.