Homeopati Teknik Terimler Sözlüğü

Homeopati alanında eğitim görürken yada bir makale okurken karşımıza çıkan İngilizce homeopatik terimlerin ne olduğunu daha net anlamak ve Türkçe karşılıklarını yazmak için bir başlangıç niteliğinde ki bu sözlüğümüzü diğer homeopati gönüllüleriyle daha da zenginleştirmek dileğiyle Homeopati Teknik Terimler Sözlüğü‘nü sizlere takdim ediyoruz. Eksik kalan yada yanlış yazılmış, ifade edilmiş sözcükler ve terimler için lütfen bize mesaj atınız yada yorum olarak bu yazının altına not düşünüz.

Aggravation (Agrevasyon – Şiddetlenme)  – daha önce gözlemlenen hastalık semptomlarının gözle görülür bir şekilde yoğunlaşması. Genellikle doğru homeopatik remedi eylemi ile ilişkilidir. Organon’un 157-161, 247-249, 280, 282 numaralı özdeyişlerine bakın.

Antidote (Panzehir) – homeopatik bir ilacın etkisini ortadan kaldıran bir madde veya çare. Yüksek sıcaklıkların remedilerin panzehiri olduğu düşünülmektedir. Nanenin Natrum muriaticum‘un panzehiri olduğu söylenir. Birçoğu, kahvenin homeopatik ilaçlara panzehir olduğunu düşünüyor. Bir kişi homeopatik bir ilaca yanlış tepki verdiğinde, etkileri nötralize etmek için bir panzehir verilebilir.

Cell Salts (Hücre Tuzları) (biyokimyasal ilaçlar, doku tuzları) – homeopatik bir doktor olan WH Schuessler, 12 farklı ‘hücre tuzu’ kullanarak Biyokimya sistemini geliştirdi. Schüssler, bunların insan vücudunun düzgün işlevi için temel olduğunu hissetti. Düşük potenste (3x veya 6x) hazırlanır ve homeopatik endikasyonlara göre kullanılır.

Centesimal – homeopatik eczanede kullanılan üç potens ölçeğinden biri. Hahnemann tarafından geliştirilen ilk potenstir. 1 kısım tıbbi madde (kuru veya tentür), 99 kısım seyreltici (laktoz veya alkol) ile karıştırılmış ve daha sonra suksüse edilmiş (çalkalanmış), 1c potensi verir. Bu gücün 1 parçasının 99 parça seyreltici ile karıştırılması ve ardından suküs edilmesi, 2c potensini verir. Bu, istenen güce ulaşılana kadar devam ettirilir. Bir 200c bu süreçten 200 kez geçmiştir. 1M potens bu süreçten 1.000 kez geçmiştir. Potens ne kadar yüksek olursa, hayati gücün uyarılması o kadar güçlü olur.

Characteristic Symptom (Karakteristik Semptom) – durumda ‘çarpıcı, garip, olağandışı, tuhaf’ bir semptom. Tedavi edilecekse, remedinin semptomlarına karşılık gelmeleri gerektiğinden, karakteristik semptomlara çok dikkat edilir. Örneğin, ağrıyı yakmak daha iyi ısı ya da ağrılı tarafta yatmak daha iyidir. Organon’un #153 numaralı özdeyişine bakın.

Common Symptoms (Yaygın semptomlar) – belirli bir hastalıkta ortak olan semptomlar, örneğin artritte sert eklemler veya sarılıkta sarı cilt.

Complete Symptom (Tam Semptom) – etiyoloji, yer (radyasyon veya duyunun genişlemesi dahil), duyum, modaliteler ve eşlik edenlerin tümü birlikte tam bir semptom verir.

Concomitant (Eşlik Eden) – aynı anda meydana gelen. Ana şikayet ile aynı zamanda meydana gelen semptomları ifade eder. Tam bir semptomun parçalarından biri.

Decimal (Ondalık) – ondalık skala ile ilk deneyler, 1833’te Constantine Hering tarafından gerçekleştirilmiştir. 1 kısım tıbbi madde (kuru veya tentür), 9 kısım seyreltici (laktoz veya alkol) ile karıştırılmış ve daha sonra sıkıştırılmış (çalkalanmıştır), 1X(D) verir. ) güç. Bu gücün 1 parçasının 9 parça seyreltici ile karıştırılması ve ardından suküs edilmesi, 2X(D) potensini verir. Bu, istenen güce ulaşılana kadar devam ettirilir. dinamik-yaşam enerjisi, yaşam gücü.

Etiology (Etiyoloji) – hastalığın nedeni. Tam bir semptomun yönlerinden biri.

Homeopathy (Homeopati) – Samuel Hahnemann tarafından geliştirilen doğal tıp sistemi. Benzerler Yasasına göre.

Isopathy (İzopati) – bir hastalığın aynı hastalık ajanı ile tedavisi. Organon’un Aforizma 56a’sına bakın.

Keynote (Esas Nokta) – bir remedinin benzersiz bir özelliği veya temel yönü.

LM (50 millesimal, Q) – Organon’un altıncı baskısında tanıtılan Hahnemann tarafından geliştirilen ikinci potens ölçeği. Bir remedinin 3c öğütülmüş hali ile başlayın. Bir kısım 500 damla sıvı (400 damla su, 100 damla alkol) içine konur. 100 damla alkole bir damla konur. Bu el ile 100 kez sucussed edilir. Bu karışımın bir damlası, 500 #10 peleti ilaçlamak için kullanılır. Bu, Q1 potensidir (bazen 0/1 olarak yazılır). Q2, bu ilaçlı peletlerden 1 tanesini alıp 1 damla suya koyarak ve ardından 100 damla alkole karıştırarak yapılır. Bu karışım elle 100 defa ezilir.”

Bugün, HPUS standardı Hahnemann’ınkinden farklıdır. Aşağıdaki alıntı HPUS Abstracts – General Pharmacy’den alınmıştır:

“LM (50 millesimal, Q) – Organon’un altıncı baskısında tanıtılan Hahnemann tarafından geliştirilen ikinci potens ölçeği. 3c tritürat remedi ile başlayın. Bir kısım 500 damla sıvı (4 kısım su, 1 kısım) içine yerleştirilir. alkol %95 v/v) 2 ml alkol %95 v/v içine bir damla konur.Bu, 100 kez elle bastırılır.Bu karışımın bir damlası, 500 #10 peleti ilaçlamak için kullanılır.Bu, Q1 potensidir ( bazen 0/1 yazılır. Q2, bu ilaçlı peletlerden 1’i alınarak ve 2 ml %95 v/v alkole konularak yapılır. Bu karışım elle 100 kez suküsyona uğratılır.”

Location (Konum) – semptomun yaşandığı yer. Konum, tam bir semptomun parçalarından biridir.

Materia Medica – Latince “tıp malzemeleri”. Homeopatik ilaçların iyileştirici endikasyonlarını ve tedavi edici etkilerini listeleyen bir referans. Bu bilgi kanıtlardan ve klinik deneyimlerden elde edilmiştir.

Modality (Modalite) – bir kişiyi veya semptomlarını daha iyi veya daha kötü yapan bir durum. Örneğin, sıcak bir banyoda daha iyi, karın ağrısı daha iyi bükülmüş, daha kötü yağmurlu hava, vb. Modaliteler tam bir semptomun parçalarından biridir.

Nosode – hastalıklı dokudan veya hastalık ürününden hazırlanan homeopatik bir ilaç.

Organon – Tıbbın Organonu, homeopatinin kurucusu Samuel Hahnemann tarafından. Bu kitap homeopatinin ilkelerini ve uygulamasını açıklar. Hahnemann, 1810-1842 yılları arasında Organon’un 6 baskısını yazdı. Altıncı baskı, 1842’de tamamlanmış olmasına rağmen, 1921’e kadar yayınlanmadı.

Potency (Potens) – homeopatik bir ilacın gücü. Hazırlık sırasında çarenin kaç kez kesilip seyreltildiğine göre belirlenir. Hangi etki ölçeğinin kullanıldığını belirtmek için çare adıyla bir sayı ve bir harf ilişkilendirilir. Ondalık ölçeğin bir örneği Arnica 6x olacaktır. Yüzdelik ölçeğin bir örneği Arnica 30c olacaktır. 50 binlik ölçeğin (LM) bir örneği Arnica LM1 olacaktır. Bunlar şu anda kullanımda olan 3 potens ölçeğidir.

Potentized (Güçlendirilmiş) – genellikle homeopatik farmasötik standartlara göre hazırlanmış bir maddeyi ifade eder. Bu, seri seyreltme ve suküsyondan geçtiği anlamına gelir.

Proving (Kanıtlama) – ilaçların insan sağlığı üzerindeki etkisini belirlemenin en doğru yöntemi. İlaçlar (genellikle kuvvetlendirilmiş) sağlıklı insanlara, üretebilecekleri ve böylece tedavi edebilecekleri semptomları keşfetmek için verilir. Organon’un 20, 21, 108, 121, 136, 141, 145 aforizmalarına bakın.

Remedy (Remedi – Çare) – ilaç, homeopatik ilaçta olduğu gibi.

Repertorize (Repertorize) – bir vakayı repertuvar haline getirmek için, bir repertuardaki semptomlara bakılır.

Repertory (Repertuar) – semptomlara göre homeopatik materia medica’nın bir indeksi. Her semptom için bir remedi listesi belirtilmiştir. Tüm modern zaman repertuarları, başlangıç ​​noktası olarak Kent’in Repertuarını kullanır.

Rubric (Rubrik – Değerlendirme Maddesi) – homeopatik bir repertuarda yazıldığı şekliyle bir semptom.

Sarcode – homeopatik bir çare haline getirilmiş bir doku veya salgı bezi özü.

Sensation (Duyum) – bir semptomun deneyimi, nasıl hissettirdiği. Tam bir semptomun parçalarından biri.

Simillimum – bir vakaya karşılık gelen en benzer çözüm. Bu nedenle, tedavi etme olasılığı en yüksek olan çare.

Succussion (Sukkuze) – sert bir yüzeye bir homeopatik çareyi zorla vurma süreci.

Vital Force (Hayati Güç – Yaşam Gücü) – bireyde yaşamı sürdüren enerji. Organon’un 9-12 aforizmalarına bakın.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir