Homeopatide Repertuar ve Repertorizasyon Nedir?

Homeopatide sürekli tekrarlanan terimlerden biriside repertuar, repertorizasyon kavramlarıdır. Bu yazımızda bu iki terime değinip vede repertorizasyonun faydaları nelerdir, sınırlamaları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz…

Repertuar, toksikoloji, remedi kanıtlama ve klinik deneyimlerden toplanan bilgilerle dolu bir homeopatik materia medica indeksidir.

Repertorizasyon ise, esasen geniş bir seçimle başlayan ve alanı yavaşça daraltan, bize yeterli küçük remedi grubunu veren bir elemedir, böylece materia medica’ya daha fazla atıfta bulunarak son seçim daha kolay hale gelir. Özetle repertuar remedilerin yer aldığı dizindir, repertorizasyon ise remedileri listeleyerek alanı doğru remedi için eleme yapabileceğimiz işlem veya süreçtir. 

Repertuarını hiç kullanmamış veya nadiren kullanmış olan hekim, ayrıntılı yöntemleri ve zaman alıcı doğasından şikayet eder, ancak onu anlamlı bir şekilde kullanan biri oldukça faydalı ve zaman kazandırıcı bulur.

Repertory kullanmak bize neler sağlar bir de bunlara bakalım;

1. Rutinizmden kaçınmak – Sert basınçla düzelen bir mide ağrısı için, rutin reçete yazan kişi reçetesine Bryonia‘yı ekler, ancak Repertuarda Mide – ağrı – basıncı iyileştiriyor rubriği için  7 adet remedi var fakat içlerinde Bryonia yok. Repertuar, hekime ilaç seçiminde dikkatli olmayı ve rutizmden kaçınmayı öğretir.

2. Derecelendirme yoluyla çeşitli ilaçların göreceli önemini öğretir – Bir hastadaki yoğunluklarına [derecelendirmesine] göre semptomların, seçilen remedideki benzer yoğunlukla eşleşmesi önemlidir. İdeal bir homeopat, her vakada her semptomun bir analizini yapar ve ilaçta olduğu gibi hastanın her semptomunun yoğunluğuna ve derecesine göre nihai seçimi yapar.

3.Similimum’u hızlı bir şekilde seçmek içinRepertuar, kendine özgü ve çarpıcı semptomlar olduğunda veya bunların uygun repertuarda hemen başvurulabilecek herhangi bir etiyoloji olduğunda, tüm vakayı repertuar etmek için zahmetli bir çalışmayı azaltır. Bu nedenle repertuar, belirli ilaçlar için seçimimizi basitleştirir ve güçlendirir. Semptomlar rubriklere dönüştürülür, bu rubrikler repertuarda bulunur. Repertuar, birlikte çalışan ilaçlar hakkında fikir verir, böylece istenen remedi bulunabilir.

4. Tam semptomu bulmaya yardımcı olur – Repertuarda, tüm bileşenleriyle birlikte tam bir semptom, özellikle materia medica’da birkaç yere dağılmış olan eşlik eden bir yere yönlendirilebilir.

5. Tıbbın keşfini teşvik eder – bu aklına gelmemişti yada böyle bir semptom sonsuza kadar zihninde kalacak gibi sizi hayrete düşürecek bilgileri keşfettirir.

6. İkinci reçete – Takip veya ikinci reçete için bir ilaç seçiminde yardımcı olabilecek ilgili ilaçları önerir.

7. Sürekli kullanımı hekimi verimli kılar – Materia Medica’nın sürekli kullanımını sağlar, zor semptomlar ve farklı derecelerdeki ilaçlar hakkındaki bilgileri tazeler.

8. Hekimin akılcı sorular sormasına yardımcı olur – Bazen hastalar semptomlarını doğru söyleyemezler veya hekim remedi seçimi için semptomları onlardan alamaz, bu durumda repertuarı kendi lehine kullanabilir ve sonunda repertuar rehberliğinde sorular sorarak ilacı seçebilir. .

9. Repertuar bize hastalığa ait semptomlara [yaygın semptomlara] dikkat etmeyi ve sadece hastalığın dışında kalan semptomları [hastalığın yaygın olmayan semptomları] dikkate almayı öğretir.

Allopatlar, hastalığın genel semptomunu ortadan kaldırmak ve semptomun geri kalanını gnomonik semptomun dışında kalanları dikkate almak amacıyla, homeopatlar hastalığı teşhis ederken, tedaviye başlamak amacıyla hastalığı teşhis eder.
Repertuar, MM çalışmasını son derece ilginç hale getirir ve nadir görülen semptomlar hakkında giderek daha fazla eğlenir. Anlamı net olmayan bir değerlendirme tablosunda şüpheye düştüğümüzde, tam anlamı için materia medica’yı okumak zorunda kalırız.

10. Materia medica çalışmasına yardımcı olur – Herhangi bir remediyi alın ve verilen değerlendirme tablosuna karşı remedinin varlığını değil, repertuarda çalışmak istediği herhangi bir bölüme bakın. İlaçların karşılaştırmalı çalışmasında yardım. Bir ilaçtaki semptomun yoğunluğu, ilacın nihai seçiminde yardımcı olacak şekilde incelenebilir. Repertuar, önemli notlar için daha fazla çözüm sunarak bilgimizi genişletir.

11. Hatırlamak – Bazen bir semptom bir hekime çarpar, ancak ilacı hatırlayamaz. Bu gibi durumlarda repertuardan yardım isteyebilir.

Repertuar sınırlamaları

  • Repertuar temelde bir dizindir, asla nihai bir seçim önermez.
  • Farklı repertuarların farklı felsefesi ve yapısı vardır.
  • Materia medica’ya yapılan yeni eklemeler repertuarda yer alamaz.
  • Etki, doz ve tekrarlama hakkında rehberlik yok.
  • Nozodlar ve sarkodlar iyi temsil edilmemiştir.
  • Doktor yorumlamada hata yaparsa ve sadece semptomları ve işaretleri sayarsa başarısız olur.
  • Repertuarın kullanımı materia medica, organon veya klinik deneklerin bilgisinden bağımsız olamaz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir