Homeopatik İlaç (Remedi) (Remedy) Nedir?

Homeopati dünyasında insanları hayrete düşüren en güzel şeylerden birisi de remedilerdir. Alışılmış olan kocaman haplara, kapsüllere rağmen minicik topçukların neler başardığını tatbik ettikten sonra, insanların remedilere bakış açısı çok daha başka olmaktadır. Yıllarca avuç avuç hap yutmasına rağmen tedavisi gerçekleşmeyen kişilerin sadece minicik bir gronül topçuk ile iyileşmesi, insanların remedi nedir, nasıl yapılır gibi konulara olan ilgisini arttırmıştır. Bu yazımızda homeopatik ilaçlara verilen isim olan remedi kavramını tüm yönleriyle ele alacağız…

Remedi (Remedy) Nedir?

Hastayla yapılan kapsamlı anamnez sonrasında, hastanın tedavisi için verilecek olan ve hastanın belirtilerine uygun en uyumlu homeopatik ilaca remedi denir. İyileştirme sürecinin başlangıcı remedi ile olmaktadır ve verilen remedi sonrasında hastanın takibi ve iyileşmesi işlemlerine devam edilir. Tanım olarak bu şekilde özetlediğimiz remediyi biraz daha açalım…

Remediler; bitki, mineral, hayvan gibi maddelerden üretilmektedir. Bir maddenin remedi olarak kullanılabilmesi için kanıtlayıcı deneylere ihtiyaç vardır. Bu deneylerde remedilerin özellikleri belirlenir ve materia medica denilen ilaç rehberlerine elde edilen bulgular ile beraber kayıtları yapılır.

Remedinin elde edilmesi için gerekli olan kanıtlayıcı deneyler çok önemli bir yer tutmaktadır ve bu konuyu da biraz irdelemek gerekmektedir.

Homeopatik Remediler İçin Kanıtlayıcı Deneyler

Remedilerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla ilk defa sağlıklı insanlar üzerinde yapılan kanıtlayıcı deneyler, homeopatinin kurucusu Samuel Hahnemann tarafından yapılmıştır. Hahnemann yazmış olduğu kitabında bu durumu şöyle anlatmaktadır; “Remedilerin tedavi özelliklerinin olup olmadığını, var ise neden ve nasıl bir tedavi gerçekleştireceklerini, ancak sağlıklı insan organizmasında yarattıkları semptomları gözlemleyerek anlayabiliriz. Remedilerin tedavi etme özellikleri onların belli semptomlar yaratarak insan sağlığını etkileme, değiştirme niteliğine bağlıdır. Bir remedi sağlıklı organizmada belli hastalık semptomlarını ortaya çıkarabiliyorsa, o remedi aynı semptomları olan hasta insanı tedavi etme gücüne de sahiptir.” 

Bir remedinin tamamen kanıtlandığına dair üç kriter bulunmaktadır;

 • Toksik, hipotoksik ve yüksek potensli dozlarda ve sağlıklı kişilerde denendikten sonra ortaya çıkan semptomlar kayıt alına alınmalıdır.
 • Kaydedilen semptomlar; zihinsel, duygusal ve fiziksel seviyede ortaya çıkan semptomlar olmalıdır.
 • Hasta kişiye remedi uygulandıktan sonra tedavi sürecinde iyileşen tüm semptomlar da kayıt edilmelidir.

Remedinin kanıtlanması için gerekenleri sıraladıktan sonra şimdide kanıtlayıcı deneyler hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır…

Bir kanıtlayıcı deneye başlamak için öncelikle yapmamız gereken bazı hazırlıklar vardır bunlar;

 • Deneye katılacak kişi homeopatiyi ve remedilerde bulunan semptomatolojiyi iyi biliyor olmalı ve deney sırasında oluşabilecek sapmalarda, deneğin bu bilgisi belirleyici olacaktır.
 • Yaşa bağlı vücut dejenerasyonu olmaması için 18 – 45 yaş arasında geleneksel tıbbi standartlara uygun sağlıklı bireyler olmalıdır.
 • Denekler histerik yada endişeli olmamalı, bu tür kişilerde plasebo etkisi sıklıkla görülebilmekte.
 • Denek, deneyin ciddiyetini anlayacak düzeyde olmalıdır.
 • Denek, deney boyunca normal yaşantısına devam edebilmelidir. Denek, kimyasal maddelerden, uyarıcılardan arınmış yiyeceklere, ailesi ve çevresiyle duygusal ve zihinsel istikrarlı bir ilişkide ve de aşırılıklara kaçmadan ılımlı bir yaşantı sürdürebilmelidir.

Deneye katılacak deneyler tamamlandıktan sonra, denemeye başlamadan en az 1 ay öncesinden denekler titizlikle zihinsel, duygusal ve fiziksel semptomlarını ve yaşadıkları küçük rahatsızlıkları günde üç defa not almalıdırlar. Deneğin yaşamında olan en küçük sapmalar bile kaydedilmelidir. Ayrıca semptomları arttırıcı sebepler de ayrıntılı olarak not edilmelidir.

Bu tarz bir sistematik ile en az 1 ay boyuncu ayrıntılı olarak ve en ufak detay dahi atlanmadan yapılan kayıtlar toplanıp değerlendirildikten sonra deneye katılacak olanlar tespit edilir. Deney dışında kalan kişiler ise semptomlarını tam olarak hatırlayamayanlar yada rapor ederken yüzeysel davrananlar, çok sayıda duygusal ve zihinsel semptomu olanlar ve de astım, saman nezlesi, alerji, aşırı gıda duyarlılığı gibi hastalıkları olanlar deney dışı bırakılır.

Belirlenen denekler, deney için kırsal bir alanda ve tercihen 450 metre rakımda temiz havası ve suyu olan sessiz bir çevrede şehrin karmaşasından uzak bir yerde deneye tabi tutulmalıdır. Böyle bir ortamda geçirilen 15 gün sonrasında gösterilen semptomlar deneğin esas bünyesine ait semptomlardır. Bu geçen 15 günden sonra esas deneye geçilebilir.

Denekler tamamen hazır olduktan sonra deney çift görmezlik formatına uygun olarak yapılır. Ne denek ne de deneyi yapan, verilen maddenin ne olduğu bilmemelidir. Deneye katılanların yaklaşık %25’ine plasebo verilirken geri kalanlarına test maddesi verilir. Deneye katılan deneklerin birbirleri ile semptomlar hakkında iletişimde olmamaları sağlanmalıdır.

Deneye katılan deneklere ilk olarak hipotoksik dozajda test maddeleri 1 ay boyunca veya semptomlar görüleseye kadar günde üçer defa verilir. Beklenenden hariç semptomlar oluşursa remedinin verilmesi durdurulur. Remedi verilmesi durdurultan sonra bile günde 3 defa ayrıntılı olarak not tutulmalıdır. Test maddelerinin 1 ay boyunca verilmesinden sonra en az 3 ay yada semptomların tamamen ortadan kalktığına emin olana kadar gözlem yapmaya devam edilmelidir.

Hipotoksik dozda verilen remediye hemen tepki veren deneklere aynı remedi 30C dozunda verilir ve yine %25’i olacak kadar bir denek grubuna da plasebo verilir. Bu aşamada remedi günde bir defa olacak şekilde ve 2 hafta sürecek şekilde uygulanır. Yine gözleme devam edilir ve en az 3 ay boyunca veya yeni semptomların hiçbir şekilde ortaya çıkmadığından emin olununcaya kadar gözleme devam edilir.

Yüksek potenste deneyin yapılabilmesi için tam bir yıl geciktirilmeli şekilde yürütülür. Yine kırsal çevrede toplanan deneklere bir doz 10M yada 50M potenste remedi verilir ve yine %25 deneğe plasebo verilir. Üç ay boyunca yada semptomlar tamamen kayboluncaya kadar gözlem devam ettirilir.

Deney sonrasında tüm defterler toplanır ve deneğin normal durumundan farklı her semptom ve semptomu arttıran durumlar listelenir. Deneyciler, ayrıntılı olarak tüm aşamaları derler ve yayınlanmak üzere takdim ederler.

Genel olarak bir remedi için kanıtlayıcı deneyler bu şekilde ve daha sistematik, daha kapsamlı şekilde gerçekleştirilmektedir. Elde edilen semptomlar en son olarak değerlendirildikten sonra Materia Medica‘ya kayıt edilir.

Remedi nedir bahsettik, kanıtlayıcı deneylerden bahsettik, şimdide remedilerin hazırlanmasından bahsetmenin zamanı geldi…

Remedilerin Hazırlanması

Remedi olarak kullanılacak hammaddelerin kimisi kimyasal olarak potentizasyona hazır iken bazıları için de ön bir hazırlık gerekmektedir. Homeopatide çok fazla miktarda bitki türü kullanılmaktadır, bu yüzden remedi olarak kullanılacak bitki doğru koşullarda yetişmiş ve doğru zamanda toplanmış olmalıdır. Yine tercih edilecek bitki toprak, su ve hava kirlenmelerinden en az derecede etkilenmiş olmalıdır.

Samuel Hahnemann, Organon isimli kitabında Pulsatilla bitkisinin hazırlanmasını örnek vermiştir. Bitkinin tanımını detaylıca yapmıştır, yetiştirme ortamı ve kullanılan kısmın tarifini yapmıştır. Yapılan tarife göre toplanan bitkiden ilk olarak bir tentür elde edilir.

Yine Hahnemann, Organon isimli kitabında tentürün nasıl hazırlanacağını ifade etmiştir ve yapılan tarife göre tentür hazırlanır.

Hazırlanan tentürden sonraki işlem milyonda birlik seyreltme hazırlanmasıdır (6X yada 3C potens). Tentür eğer alkolde çözünebilir yapıda ise işlem standart halinde devam eder ama çözünemeyen tarzda ise tritürasyon adı verilen bir yöntemle yine milyonda birlik seyreltmeye getirilmesi gerekir. Bu tritürasyon işlemi maddeyi süt şekerinde en az 3 saat boyunca havanda öğütülerek yapılır.

1C (1 Potens) remedi elde etmek için elde edilen tentürden 1 oran, damıtılmış su, laktoz yada alkolden 99 oran alınarak en az 40 – 100 defa kuvvetlice çalkalanarak 2C remedi elde edilir. Yine elde edilen bu karışımdan 1 oran alınıp seyreltme sıvısından 99 oran alınarak ve yine kuvvetlice çalkalanarak 3C remedi hazırlanmış olur ve böylece sonsuza kadar remedi potensleri üretilebilmektedir.

Remedilerin Saklanması ve Korunması

 • Remediler doğrudan güneş ışığı almaması için renkli cam şişelerde saklanmalıdır.
 • Remedinin potensini bozabileceği için doğrudan güneş ışığı, nem, aşırı sıcak, soğuk yada kuvvetli kokuya maruz kalmayacağı bir yerde saklanmalıdır.

Bu yazımızda baştan sona kadar homeopatik remedy nedir, nasıl hazırlanır ve nasıl korunur anlattık. Homeopati konusunda bilinç düzeyinin artması dileğiyle bir sonraki yazımızda görüşmek üzere…

One comment

 1. Homeopatide remediler konusunda kafa karıştıran bence potens değerleri. Hastaya hangi doz remedi verilmeli biraz benim için sorun oluşturmakta. Bu konuda kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir