Rüyalar ve Homeopati

Rüyalar, bilim dünyası için halen daha gizemini korumaktadır. Görmüş olduğumuz rüya, iyi türden bir rüya (örneğin güzel ve büyük bir evde yaşıyoruz), yada korkutucu türden bir rüya (mesela bir katilin bizi kovaladığı bir rüya gibi) olsa bile neden rüya gördüğümüz halen daha muamma. Nedeni hakkında bilim dünyası gerekli çalışmaları yapmaya devam etse de rüya görmenin bir çok faydaları bulunmakta, özellikle de homeopati alanında…

Hemen hemen herkesin ömründe bir kaç kez de olsa görmüş olduğu klasik “sınav” rüyası vardır. Rüyada, derse geç kaldığınızı, sınıfı bulamadığınızı,  sınavı kaçırdığınızı, yanlış derse çalıştığınızı gibi çeşitli durumları görmüşsünüzdür. Uyandıktan sonra bu rüyayı, artık öğrenci olmadığınız için anlamsız bulup, görmezden de gelebilirsiniz, yada bu rüyanın hayatınızda olup bitenleri yansıttığını da anında anlayabilirsiniz… Belkide gördüğünüz bu rüya, yürüttüğünüz bir iş projesi için ne kadar hazırlıksız olduğunuzu temsil ediyor yada unuttuğunuz bir görevi size hatırlatıyor olabilir…

Toplumdan topluma rüyalara bakış açıları farklı olsada, çok büyük kısmımız yine de rüyalara çok az dikkat etmekteyiz. Ama aslında rüyalar, kendini keşfetme ve problemleri çözme konusunda oldukça faydalı olabilir… Tabi rüyalarda ki anlamı çözmek için biraz pratik gerekmektedir…

Bir çok kültürde ve dilde rüya tabirleri hakkında kaynaklar vardır, bu kaynaklar arasında bir çok ortak anlam bulunmaktadır, bir kaç örnek vermek gerekirse;

 • Düşme: Güvensizlik, kontrol kaybı, tehdit altında hissetme
 • Kovalanmak: Korkularından kaçmak
 • Dişlerin düşmesi: Kaygı, yüzünü kaybetme, kendi imajıyla ilgili endişeler, bir şeyi kavrayamama
 • Toplum içinde çıplak olmak: Savunmasız hissetmek, olan veya olacak bir şey için endişe duymak, fark edilmek arzusu
 • Okyanus: Bilinçsiz, duygusal enerji
 • Tren: Güç, özgürlük
 • Ada: İzolasyon, yalnızlık, huzur, bağımsızlık özlemi
 • Uçmak: Özgürlük arzusu, yaratıcı enerjinin serbest bırakılması, sınırların aşılması
 • Bir evde yeni bir oda bulmak: Farkında olmadığınız bir yönünüzü keşfetmek

Rüyaların homeopati ile ilişkisine geçmeden önce bir hastamın en az 15 senedir aralıklı olarak gördüğü bir rüyayı ve yorumunu sizinle paylaşmak istiyorum. Erkek bir hastam rüyasında ateş almayan bir tabanca görüyor. Karşısına düşman çıkıyor, o silahını ateşliyor ama mermi matrix gibi havada süzülüp yere düşüyor, tabancanın kabzasıyla vuruyor, demir tabanca plastik tabancaya dönüşüyor. Bu rüyaları ilk kez üniversite iken görmeye başladığını söylüyor ve bir keresinde tabancanın ateş aldığını, rüyasında matematik hocasını vurduğunu ve o sınavdan da geçtiğini gülerek anlatıyor. Tabi aradan zaman geçiyor yine aynı rüyadan görüyor taa ki bundan 3-5 ay öncesine kadar bir kez daha bu rüyayı gördüğünde bir gün öncesinde yaşadığı durumu analiz ederek bu rüyayı tahlil ediyor. Hastamız, bir gün iş yerinde bir arkadaşının ona takılmasından sıkılmış ama kalbini kırmamak için susmuş ve bu susma onda biraz sıkıntı yapmış. Kafasında bu olayı gün boyu tekrarlamış… Bu günün gecesinde gördüğü rüyada yine tabanca ateş almadığında şunu kavrıyor. Arkadaşının davranışı karşısında kendisini tutması, düşüncelerini ortaya dökmemesi yüzünden tabanca da ateş almıyor. Eğer rahatsızlığını dile getirmiş olsa bu tabanca patlardı diye kendince yorum yaptı…

Gelelim rüyaların homeopatide ki anlam ve önemine…

Homeopatik uygulamada rüya yorumunun rolü ve faydası üzerine yapılan bir araştırma projesinde, 30 vaka incelemeye alınmıştır ve elde edilen sonuçlar gerçekten oldukça güzeldir…

“Anlaşılmayan bir rüya sadece bir olay olarak kalır; anlaşıldığında, yaşayan bir deneyim haline gelir.”            –  Carl Gustav Jung

Zihinsel durumu anlamada rüyaların rolü:

Rüyada meydana gelen duygulanımlar veya bedensel tepkiler, ayrıca rüya hakkında konuşurken meydana gelen duygulanımlar veya bedensel tepkiler bütün bir görüntünün parçasıdır. Genellikle doğrudan rüyaların altında yatan duygulara yol açarlar. Böylece, bireyin gerçek zihinsel durumuna bir bakış sağlarlar.

Hangi rüyaların analize tabi tutulacağı sorusu için şu üç maddeye bakabiliriz;

 1. Tekrarlayan, belirli bir süre devam eden rüyalar.
 2. Canlı, ayrıntılı ve hafızaya kazınmış rüyalar.
 3. Oluşumları sırasında veya sonrasında kişi üzerinde güçlü bir duygusal etki bırakan rüyalar.

Nasıl analiz ederiz?

Yapılacaklara geçmeden önce, yapılmaması gerekenleri netleştirmeliyiz. Bunlar:

 1. Semboller için tüm sabit yorumlardan kaçının, örneğin yılan için seks anlamını çıkarmak gibi.
 2. Rüyaların tam olarak hatırlanmadığı ve yorumlandığı durumlarda yorum yapmaktan kaçının.
 3. Bağlama atıfta bulunmadan anında yorumlamadan kaçının.

Rüyalara iki şekilde bakmakta fayda vardır:

 1. Rüyaların içeriği
 2. Ortaya çıktıkları bağlam

Rüyalar, homeopatik vaka almada iki yönlü bir rol oynar:

 1. Bastırılmış arzuları ve duyguları ortaya çıkarmak.
 2. Repertorizasyon için ilgili değerlendirme listeleri (rubrik) sağlamak.

Çalışma:

30 vakanın retrospektif bir vaka serisi çalışması, rüyaları incelemek ve onları altta yatan zihinsel durumun ifadeleriyle ilişkilendirmek için 2007’de Mumbai Üniversitesi’ne MD derecesi için sunulan bir tezin parçası olarak yapıldı.

Çalışmanın Sonunda Elde Edilen Sonuçlar:

Çalışmanın sonuçları aşağıdaki gibidir:

 1. Vakaların %83’ünde rüya yorumu mümkündü (30 vakanın 25’inde bu mümkündü).
 2. Olguların %17’sinde (5 olgu) rüya yorumu mümkün olmadı, çünkü yaşam durumu ile herhangi bir ilişki kurulamadı.
 3. Yorum yapılan vakaların %83’ünde rüyalar, vakaların %72’sinde (18 vaka) gerçek ruhsal durumu anlamada kilit rol oynamıştır; ve kalan %28’inde (7 vaka) ruhsal durum, hastanın rüyalarının yaşam durumu aracılığıyla iyi anlaşılabilmiş ve rüyaları zihinsel durumun anlaşılmasını arttırmıştır.
 4. Çalışmada rüyalar, %6.67 vakada (2 vaka) ortadan kaldıran bir semptom olarak hizmet etti.
 5. Olguların %93,33’ünde (28 olgu) rüyalar karakteristik belirtiler olarak kullanılmıştır.
 6. Bu çalışmada alınan 30 vakada çeşitli rüyalar görülmüştür. En yüksek insidans %9,32 (11 vaka) ile Su Düşleri, bunu % 5,93 (7 vaka) ile Ölülerin Düşleri ve Yaralanma ve Kan Düşleri izlemektedir.
 7. Rüyaların yorumlanmasında, yorumlanan 25 vakadan çeşitli temalar yansıtılmıştır; Olguların %22,03’ünde (13 olgu) altta yatan Anksiyete ve Cinsellik teması görülmüştür; bunu vakaların %18,64’ünde (11 vaka) Bastırılmış duygular izlemiştir. Vakaların %56’sında Şiddet ve Saldırganlık (8 vaka), Vakaların %6,78’inde (4 vaka) Korku, Vakaların %6,78’inde (4 vaka) Yalnızlık ve Terkedilmişlik Duygusu, Vakaların %6,78’inde (4 vaka) Karşılanmamış arzular , Basiret ve Aşağılama da bu çalışmada not edilmiştir.
 8. Rüyaların yorumlanması, doğru şekilde yorumlanmadığı takdirde hekimi yanıltabilir. Rüya yorumu, en yüksek düzeyde disiplin gerektirir. Hayali yorumların gerçek zihinsel durumu anlamada hiçbir rolü yoktur ve tehlikeli olabilirler.
 9. Yaşam alanı ve davranış kalıplarından yola çıkarak rüyaların faydasını ve yorumlarını anlamak için zaman zaman çeşitli ifadelerle çocukluk, yetiştirme, okullaşma, iş ve aileye odaklanan ayrıntılı bir görüşme yapmak önemlidir.
 10. Temel dayanak noktasının anayasal bir çözüm olduğu iyileştirici önlemlerin yanı sıra, yan önlemler de yardımcı oldu. Tedavinin bazı aşamalarında hasta ve bazı durumlarda yakınları ile aktif etkileşimler, iyileşme süreçlerinde yardımcı oldu. Hastanın problemlerinin farkında olmasına, spesifik problem alanlarını belirlemesine ve bu problemlerle tedavi eden doktorun rehberliği veya önerileri doğrultusunda başa çıkmasına yardımcı oldu. Bazı durumlarda, bu etkileşimler hastaya yeni bakış açıları kazandırdı veya geçmişe bakma şansı verdi.

Sonuç olarak, rüyalar homeopatide en uygun remediyi bulmaya götüren yolda bize ışık tutacak bilgiler olarak karşımıza çıkabilmektedir. Not olarak, bu konunun farklı yorumlanması nedeniyle de yanlış remedi verilmesi olasılığı da gözden kaçırılmamalıdır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir