Baryta Carbonica Remedi (Remedy) Homeopatik İlaç Nedir?

Baryta Carbonica yada Baryta Carb remedi hakkında Materia Medica’larda yer alan bilgiler şu şekilde olmaktadır. Faydalanılan kaynaklar William Boericke Materia Medicası.

Baryta Carbonica yada Baryta Carb nedir sorusuna yanıt vermek istersek iki kelime ile baryta carbonica’yı hangi kişilere vermemiz gerektiği konusunda güçlü bir ipucu elde etmiş oluruz.

“YANLIŞ YERLEŞİM” Baryta Carb’ı anlamak için bu ipucu kelimeyi aklımızda tutmanız gerekir.

Yanlış yerleştirilmiş güven, yanlış yerleştirilmiş endişe, yanlış yerleştirilmiş cömertlik, yanlış yerleştirilmiş yardımseverlik, yanlış yerleştirilmiş meydan okuma, yanlış yerleştirilmiş bilgi vb. gibi durumlarda uygun veya doğru olmayan anlamına gelir.

Şimdi bu ipucu hakkında Baryta’yı analiz edersek, tüm zihinsel ve fiziksel seviyelerde bu durumun yansımasının gözlemleneceğini görürüz. Bir çocuk veya bir kişi yaşından çok daha büyük görünür veya davranır ya da bazı yaşlı kişiler daha genç görünür veya çocuk gibi davranır. Bunların hepsi genetik düzeyde yanlış yerleştirilmişliktir. Normalde çocuklar aktif, huzursuz, yaramaz, oyuna, televizyona, eğlenceye düşkün vs. olurlar. Ancak Baryta’nın tavrı bir yetişkinin tavrıdır (erken yaşlanmış zihin) Çocuk ciddi, çekingen, dalgındır, oyuncaklara veya oyunlara ilgi duymaz. Terk edildiğine, istismar edildiğine, kendisine gülündüğüne ve yabancılardan kaçmak istediğine dair birçok sanrı ile kara kara düşünmekte ve kendini saklamaktadır.

Öte yandan yaşlı insanlar çocuk gibi konuşur, çocuk gibi güler, saftır ve hiçbir şey anlamadan çok kolay ikna olurlar. Analiz etmek için asla beyinlerini kullanmazlar. Yaş ve deneyimle orantılı olarak gelmesi gereken olgunluk eksiktir. Baryta’nın kişiliği, kendisi ya da durumlar hakkındaki yargıları da uygunsuzdur. Ya işe yaramaz, beceriksiz, yetersiz olduğu ya da gülündüğü, hakkında konuşulduğu gibi sabit fikirleri vardır. Öte yandan, insanların kendileri hakkındaki olumsuz düşüncelerini umursamazlar; örneğin eleştiri, küfür, hakaret vb. Vb. Bu durumlardan en az etkilenirler.

Yukarıda verilen bilgiler eşliğinde Baryta Carbonica remedisi özellikle bebeklik ve yaşlılık dönemlerinde etkili olan bir homeopatik ilaçtır. Bu remedy, özellikle zihinsel ve fiziksel olarak geri kalmış, cüce, büyümeyen ve gelişme göstermeyen, skrofulöz oftalmi, şişmiş karın, kolay üşüyen ve her zaman şişmiş bademcikleri olan skrofulöz çocuklar için faydalı olmaktadır.

Süpürasyona eğilimli olan peritonsiller apse’ye maruz kalan kişiler; diş etleri kolayca kanar.

Dejeneratif değişiklikler başladığında yaşlı erkeklerin hastalıkları; kalp damar ve beyin; hipertrofik prostat veya endürasyonlu testisleri olan, soğuğa karşı çok hassas, rahatsız edici ayak terlemeleri, çok zayıf ve yorgun, oturmak veya uzanmak veya bir şeye yaslanmak zorundadır. Yabancılarla karşılaşmaktan çok çekinirler. Sık epistaksis ile birlikte arka burunlarda nezle.

Genellikle mastürbasyon yapan ve seminal emisyondan muzdarip gençlerin dispepsilerinde, kardiyak irritabilite ve çarpıntı ile birlikte faydalıdır. Glandüler yapıları etkiler ve genel dejeneratif değişikliklerde, özellikle arter katlantılarında, anevrizmada ve yaşlılıkta faydalıdır. Baryta, kalp ve damarların kas tabakalarına etki eden kardiyo-vasküler bir zehirdir. Arteriyel fibrozis. Kan damarları yumuşar ve dejenere olur, şişer ve anevrizmalar, yırtılmalar ve apopleksiler ortaya çıkar.

Zihin: Hafıza kaybı, zihinsel zayıflık. Kararsızlık. Kendine olan güvenini kaybetmiş. Bunama. Kafa karışıklığı. Çekingen. Yabancılara karşı isteksizlik. Çocuksu; önemsiz şeyler için keder.

Baş: Vertigo; güneşte dururken kafaya doğru uzanan ağrılar. Beyin gevşemiş gibi hissediliyor. Saçlar dökülüyor. Kafa karışıklığı. Wens.

Gözler: Gözbebeklerinde alternatif genişleme ve daralma. Fotofobi. Gözlerin önünde ince tül gibi. Katarakt (Calc; Phos; Sil).

Kulaklar: İşitme zorluğu. Çatırtı sesi. Kulak çevresindeki bezeler ağrılı ve şiş. Burun sümkürüldüğünde yankılanma.

Burun: Kuru; hapşırma; üst dudak ve burunda şişme ile birlikte nezle. Burunda duman hissi. Kalın, sarı mukus akıntısı. Sık sık kanama. Burun kanatlarının etrafında kabuklar.

Yüz: Soluk, şişmiş; örümcek ağı hissi (Alümina). Üst dudak şişmiş.

Ağız: Ağız kuruluğu ile uyanır. Diş etleri kanar ve çekilir. Regl öncesi dişler ağrır. Ağız iltihaplı keseciklerle dolu, kötü tat. Dil felci. Dil ucunda sızı, yanma şeklinde ağrı. Şafakta salya akması. Yemek girdiğinde yemek borusunda spazm.

Boğaz: Submaksiller bezler ve bademcikler şişmiş. Kolayca soğuk alır, ağrı ve sızı ile birlikte. Quinsy. Her soğukta bademcikler şişiyor. Bademcikler iltihaplı, şişmiş damarlar. Yutkunurken sızı; boş yutkunurken daha kötü. Yutakta tıkaç hissi. Sadece sıvı yutabiliyor. Yemek yemek borusuna girer girmez yemek borusu spazmı, öğürme ve boğulmaya neden olur (Merc cor; Graphit). Sesin aşırı kullanımından kaynaklanan boğaz sorunları. Bademciklerde, yutakta veya gırtlakta batıcı ağrı.

Mide: Su çalkantısı, hıçkırık ve taş gibi baskıyı hafifleten geğirme. Acıkma, ancak yemeği reddetme. Yemekten hemen sonra epigastrik hassasiyetle birlikte ağrı ve ağırlık (Kali carb). Sıcak yemekten sonra daha kötü. Muhtemel malignite mevcut olan yaşlılarda mide zayıflığı.

Karın:  Sert ve gergin, şişkin. Kolik. Genişlemiş mezenterik bezler. Yemek yutarken karında ağrı. Alışılmış kolik, açlık ile birlikte, ancak yemek reddedilir.

Rektum: Kabızlık, sert ve düğümlü dışkılama. Hemoroidler idrar yaparken dışarı çıkar. Rektumda sürünme. Anüste sızıntı.

İdrar: Hasta her idrar yaptığında, basurları aşağı iniyor. İdrar yapma isteği. İdrar yaparken üretrada yanma.

Erkek: Azalmış arzu ve erken iktidarsızlık. Büyümüş prostat. Testislerde sertleşme.

Kadın: Adet öncesi, midede ve sırtın küçük kısmında ağrı. Adetler yetersiz.

Solunum: Kuru, boğucu öksürük, özellikle yaşlılarda, mukus dolu ama balgam çıkarma gücü yok, her hava değişiminde daha kötü (Senega). Gırtlak sanki duman solunmuş gibi hissedilir. Kronik afoni. Göğüste dikişler; daha kötü inspirasyon. Akciğerler dumanla doluymuş gibi hissedilir.

Kalp: Kalp bölgesinde çarpıntı ve sıkıntı. Anevrizma (Lycop). İlk başta kalbin hareketini hızlandırır, kan basıncı çok artar, kan damarları kasılır. Sol tarafa yatıldığında, özellikle düşünüldüğünde çarpıntı; nabız dolu ve sert. Bastırılmış ayak terlemesinden sonra kardiyak semptomlar.

Sırt: Ense bölgesinde şişmiş bezeler. Boyun çevresinde yağlı tümörler. Kürek kemikleri arasında çürük ağrı. Kuyruk sokumunda sertlik. Omurgada zayıflık.

Ekstremiteler: Aksiller bezlerde ağrı. Soğuk, nemli ayaklar (Calc). Fetid ayak terlemeleri. Uzuvlarda uyuşukluk. Dizlerden skrotuma kadar uyuşukluk hissi; oturunca kaybolur. Ayak parmakları ve tabanları ağrıyor; yürürken tabanlar ağrıyor. Eklemlerde ağrı; alt uzuvlarda yanma ağrıları.

Uyku: Uykuda konuşma; sık sık uyanma; çok sıcak hissetme. Uyku sırasında seğirme.

Modaliteler: Daha kötü, semptomları düşünürken; yıkanmaktan; ağrılı tarafa yatmaktan. Açık havada yürürken daha iyi.

İlişki: Karşılaştırın: Digitalis; Radyum; Aragallus; Oxytrop; Astrag. Tamamlayıcı: Dulc; Silica; Psorin. Uyumsuz: Calc. Zehirli dozlar için antidot: Epsom tuzları.

Yukarıda yer alan semptomlardan herhangi birisine sahip olup ve bu remedy’i lütfen uzman homeopatınıza danışmadan kullanmayınız. Homeopati bütüncül bir alternatif ve doğal tedavi yöntemidir, hastalıklarınıza ve semptomlarınıza lokal bakmamalı, bütüncül bir bakış açısıyla diğer semptomlarınızda ele alınarak, similimum’u yani sizin için tüm semptomlarınıza uyacak en doğru remediyi kullanmanız gerekmektedir. Remedy bulurken, pequliar semptom ve diğer özellikleri lütfen ele almayı unutmayınız.

Kaynaklar:

https://www.materiamedica.info/en/materia-medica/william-boericke/baryta-carbonica

https://www.homeobook.com/baryta-carb-a-misplaced-remedy-in-homeopathy/

https://naturally-yours.co.za/product/baryta-carbonica-bar-c-granules/

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir